Earthship aka Jordskepp är ett självförsörjande bostads-koncept som ger allt vi behöver för att överleva och vara off-grid* (* inte ansluten till något stadsnät, el / vatten nät ). Detta är en idé som utvecklades av Michael Reynolds på 70-talet och har sedan dess spridit sig över hela världen. Det finns många positiva saker med detta konceptet och en av dem är att det går att lösa allt byggmaterial väldigt billigt. Däck, Flaskor, Burkar och sanden man använder för att bygga går att få gratis i många fall. I dem flesta länderna i Europa så slängs dem här sakerna som skräp vilket gör att man kan få det gratis, bara man åker och hämtar det på diverse soptippar / återvinningsstationer.

Earthships har några grundläggande principer för att göra göra bostaden helt självförsörjande. Många väljer att ta vissa bitar av Earthship idén och implementera dem på moderna byggnader och tekniker vilket i många fall gör att det blir ännu mer effektivt. Det finns få regler på hur man ska bygga det så det är upp till var och en att välja hur man vill skapa sin bostad. Men den grundläggande idén för ett Earthship är att den ska vara självförsörjande var man än bygger den. En av grundreglerna när man ritar upp den är att man måste man kolla upp vilken vinkel man ska ha på huset. Det är det viktigaste att tänka på innan man börjar bygga. Vinkeln måste förhålla sig till hur solen går olika årstider så bostaden får en jämn temperatur i både växthuset och komfort zonen året om. Växthuset är på ca 25-28 grader och komfortzonen på ca 20-23 grader.

Det finns många olika sätt att vara självförsörjande och det handlar mest om vilka möjligheter man har som individ och vilka möjligheter man har på marken där man bygger. Här är vanliga saker man använder sig av för att vara självförsörjande på energi, vatten och mat.

Självförsörjande på energi.

Vattenkraft. Om man har tillgång till vattendrag så är vattenkraft den bästa alternativet för att få energi. Idag finns tekniker som gör att man kan få oändligt med energi om använder denna tekniken. Det finns bland annat som turbiner man kan bygga som inte stör naturen kring vattendraget och det kan ge energi till över 30 bostadshus.

Solkraft. Solpaneler och batterier for lagring av energin. Om man bor i ett soligt land så är detta ett väldigt effektivt sätt att få energi på. Ju mer solpaneler och batteri man har desto mer möjligheter får man att kunna driva olika saker i och utanför bostadshuset.

Vindkraft. Kan vara det bästa alternativet om man har rätt förhållanden för det. Detta är något man kan samla energi ifrån året om och i vissa miljöer är detta mest effektivt.

Så när det gäller att hitta sin bästa energilösning så måste man vara medveten om sin miljö och omgivning för att kunna räkna ut vad som passar bäst på det stället man tänker bygga.

Självförsörjande på vatten.

Om man har rätt filtrerings-system så kan vi använda oss av vatten från både regn och vattendrag.

Det ska gå genom tre steg om man vill ha drickbart vatten. Första är ett grovt filter för sand och större partiklar. Andra är ett kalkfilter för filtrering av kalk och andra kemikalier. Tredje är ett koldioxid filter för filtrering av dem minsta partiklarna. Så om man planerar att använda sig av naturens vatten så kan man planera att ha olika filtreringar till olika delar i och utanför byggnaden. Växter och andra saker kan ta vatten direkt från vattenkällan och till dricksvatten och dusch så kan man ta det mer filtrerade vattnet.

Självförsörjande på mat.

Permakultur

Permakultur är det bästa sättet att odla på. Då värnar man om miljön och ger mer än vad man tar från den. Man samarbetar med den och odlar utefter dem bästa förhållandena man har. I modernt jordbruk så tänker man inte på miljön utan hur mycket man kan få ut så snabbt som möjligt. Det gör att marken oftast tar skada vilket påverkar framtida skördar och naturen runt omkring på ett negativt sätt. Men fler är medvetna om detta idag och permakultur sprider sig över hela världen just nu. Det finns exempel där man förvandlat uttorkade och ”döda” områden till full fungerade gröna ekosystem på 30 år. Det är något naturen själv hade tagit hundra eller till och med tusentals år på sig att göra själv. Så med rätt kunskap kan vi ge mer än vi tar och fortfarande klara oss bra på det!

Hydroponiks odling

Med modern odlingsteknik så kan man odla väldigt mycket på en mindre yta. Fördelarna med hydroskopisk odling är att man kan odla på höjden och att växterna inte kräver någon jord. Det finns många olika system för att göra det och det är relativt lätt att skapa egna system för det.

Aquaponiska system

Detta är ett system som gör att man kan få både miljövänliga växter och fisk. Man bygger ett slutet ekosystem som gör att man får ett eget litet kretslopp. Fiskarna hjälper till att göda växterna och växterna ger energi till fiskarna. På så sätt så har man mat året om utan att man behöver lägga någon större energi själv på det.

Alla länder har olika tillstånd för självförsörjande bostäder och det gäller att ha koll på detta innan man planerar att skapa något. Man får kolla med sina lokala myndigheter vad som krävs för att få allt godkänt och registrerat enligt deras påhittade regler. Om man vill få Earthships godkänt som ett vanligt hus / fritidshus så krävs det väldigt mycket i vissa länder. Detsamma gäller många odlingstekniker.

Så slutsatsen kring Earthships, självförsörjande ekosystem och ett hållbart helhetstänk är att det är väldigt flexibelt och det är bara ens egna idéer och personliga möjligheter som sätter begränsningarna. Det finns många sätt att skapa detta på och med hjälp av internet idag så finns det inte många hinder då all information för detta finns tillgängligt helt gratis!

Om man vill veta mer så kan man bara söka efter dem olika sakerna. Om man vill veta mer om earthships så finns mer information här: https://www.earthshipglobal.com/

Dem erbjuder kurser om man vill testa på att vara med att bygga och testa på dem olika teknikerna. Att göra saker på plats är alltid de lättaste sättet att lära sig på. Har man varit med och gjort det en gång så kan man det sen. Teknikerna man använder sig av är väldigt enkla och det handlar mest om att ha tid efter man lärt sig hur man gör dem olika stegen!

Detta är idéer som sprider sig snabbare än någonsin och just nu sker det ett större skifte i världen. Fler och fler blir medvetna nu i våran informationsålder som vi lever i och många ser att vi behöver ändra på saker vi gör idag. Världen blir bättre för varje dag som går och tillsammans kommer vi skapa den värld vi vill ha!

One world, one love 💚