I dagens samhälle så bryr sig många om vad som händer på global nivå utan att ens tänka på hur det ser ut där man lever. Om fler hade fokuserat på att göra platsen man bor på till ett bättre ställe så hade världen snabbt gått mot det bättre. Varför lägga energi på något man inte kontrollera. Jag ser det som att slösa bort sin energi på saker som inte spelar någon roll. Detta gäller även våran konsumtion. Idag kan vi köpa allt från hela världen och det är inte alls nödvändigt egentligen. Många känner dock att det är för dyrt att handla på lokal nivå och är i princip tvingade att välja billigare saker som kommer från utlandet och detta är på grund av alla regleringar staten skapat.

Det är därför vi istället behöver en fri marknad i vårat samhälle. Då hade det blivit mycket lättare för oss att skapa saker som andra vill ha utan att man behöver tänka på att det inte går runt. På grund av att vi lever i ett crony-kapitalism samhälle, där dem största företagen skaffar sig stora positioner med hjälp av relegeringar från staten, så har mindre producenter inte har en chans att konkurrera med dem. Istället så skapas våra saker av billigare arbetskraft utomlands. Som många vet så är det barn och vuxna som lever i fattigdom som producerar största delen av våra kläder, elektronik och andra saker som alla använder idag.

Istället så hade man kunnat gynna någon i sin närhet som har ett intresse och brinner för att skapa saker som man behöver. Mat, kläder och andra nödvändigheter. I en fri marknad så hade individen bestämt vad man vill supporta. Vill du ha kläder med bra material som inte skadar jorden i onödan? Vill du ha mat som inte är genmodifierat utan rena saker som inte skadar dig personligen? När man lägger upp det såhär så är det svårt att säga emot. Givetvis vill vi ha det som är bäst för oss och jorden.

I vissa fall så finns det entreprenör, t.ex Elon Musk, som inte kan sluta få idéer som gör världen till en bättre plats. Det kommer alltid finnas personer som har ett större driv och dem kommer tjäna mer på grund av på detta. Men vad gör det egentligen? Om man skapar något som många vill ha så förtjänar man det. Det är återigen varje individ som styr hur vi vill ha det. Om alla väljer att sluta använda en produkt som påverkar jorden negativt så kommer företaget gå under. Vi kan inte förvänta oss att någon centralmakt ska bestämma vad som är rätt och fel för oss utan det är upp till samhället att välja hur vi vill ha det. Vi ska inte låta våra mörka känslor som avundsjuka och hat styra hur vi vill världen ska se ut. Vi ska uppmuntra människor som skapar saker som gör världen en bättre plats och sluta gynna andra som inte har några tankar på att göra samhället bättre med sina produkter och tjänster.

Ju mer jag läser om olika samhällsstrukturer desto mer övertygad blir jag att detta är en bra väg att gå. Allt börjar med individen. Vi kan inte förvänta oss att någon annan ska lösa detta. Ingenting kommer förändras av sig själv. Det är vi som väljer vilken värld vi vill ha, särskilt i ett fritt samhälle.

Om man visualiserar om framtiden så kommer världen fortsätta att bli bättre och mer global. Att världen kommer bli global behöver inte vara något negativt, det finns många som tycker om att utforska nya platser och kulturer och det kommer bli mycket lättare när transport blir mer och mer tillgängligt för alla. Men det gäller att förstå att det är skillnad på en global värld och en värld som kontrolleras av en global centralmakt. I en fri värld så väljer individerna hur vi vill ha det. I en centralplanerad värld så kommer en mindre grupp styra och försöka sträva efter att få alla att bli så lika som möjligt som helt och hållet går emot våran natur.

Vi ska ha respekt för vi är olika. Har vi det så kommer vi kunna utveckla oss och världen till det bättre. Det är bara i en fritt samhälle som utvecklingen kan vara helt obegränsad och sakerna som är bäst för samhället kommer implementeras i våran vardag. Men om någon vill göra på ett annat sätt som inte skadar någon annan så ska man vara fri att göra det. Varje människa ska ha friheten att blida sin egen verklighet utan att bli nertryckt eller begränsad!

Kärlek och frihet ❤️