Detta är några återkommande ord som kommer nämnas i många av mina tips och inlägg så tänkte gå igenom vad det betyder och vad det kan ha för effekt för oss i framtiden.

Idag lever vi i ett ekonomiskt system som är centraliserat. Den styrs av staten/riksbanken och det är få aktörer som har kontrollen över det. Motsatsen är då en decentraliserad ekonomi. Detta är något som Bitcoin, Ethereum och andra kryptovalutor gör möjligt. Så istället för att vi ska ha en ekonomi där vi inte har någon kontroll vad som händer med våra pengar så möjliggör kryptovalutor att vi får tillbaka makten över våra egna pengar. Vi kommer vara våran egna bank där vi kan spara, investera, ta lån, skaffa försäkringar och många andra tjänster utan att vara låsta till något som man vet är ohållbart.

Dagens ekonomi har skapat en konsumtions kultur vilket gör att många har blivit lurade att vi kan köpa oss till lycka. Anledningen till att det har blivit så är för att riksbanken gör att våran valuta blir mindre värd för varje år som går. Det gör man genom att trycka mer pengar utan att tillföra något värde till systemet. Så man tjänar alltså inte på att spara våra vanliga pengar idag utan man är tvungen att investera i saker eller spendera upp dem innan dem minskar i värde. Dem flesta vet inte hur man investerar för det är något som staten/skolan inte lär ut så det är något folk får lära sig på egenhand eller via familj/vänner.

Detta gör att dem som inte är medvetna om hur systemet fungerar blir automatiskt dem största slavarna i samhället.

Man går i princip månad för månad utan att få ihop något kapital för att tex köpa ett hem eller andra viktiga saker som alla behöver. Istället blir man tvungen att ta stora lån som gör att man är bunden till långa avbetalnings kontrakt vilket i sin tur gör att människor blir ännu mer beroende av systemet.

Om vi istället hade haft en valuta som funkar åt andra hållet, man vill spara för man vet att den inte kommer krascha och gå till noll som våran valuta är dömd till att göra idag. Det händer för övrigt i flera länder i världen just nu som har exakt samma system som vi så det är egentligen bara en tidsfråga innan kraschen kommer. Så om våra pengar hade gett oss en möjlighet att spara dem på ett bättre sätt så tror jag att konsumtionssamhället hade bytt riktning. Vi behöver inte det senaste av allt. Man hade istället fokuserat mer på vad vi verkligen behöver.

En annan sak som blivit väldigt centraliserad med åren är Internet. I början va det helt fritt på nätet och det fanns ingen censur och man hade full frihet att göra vad man vill. Idag är det väldigt centraliserat då Facebook, Google, Amazon, Apple står för nästan 75% av all internettrafik idag. Detta måste ändras i framtiden och det är något kryptos kan hjälpa till med. Idag börjar det komma många tjänster som kommer vara konkurrenter till dem här jättarna. Nya plattformar som Facebook och Youtube alternativ som kommer vara helt decentraliserade. Detta betyder att ingen kan censurera dig och du kan kolla/läsa vad du vill. Det kommer massa tips i framtiden på nya tjänster som finns och som kommer senare!

Vi kommer decentralisera många saker i världen. Ekonomi, Staten, Internet, Media och många andra centraliserade system kommer brytas ner p.g.a. det här och det har bara börjat. Kommer börja lägga upp saker som kan bytas ut mot dem tjänsterna vi använder idag för att få en mer decentraliserad värld vilket i sin tur kommer göra att vi får mer frihet och bli mindre kontrollerade.